วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

28 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

28 สิงหาคม
ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

(St Augustine, Bishop & Doctor, memorial)

Aurelius Augustine เกิดที่เมือง Tagaste (อยู่ในประเทศอัลจีเรียในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 354 เป็นบุตรชายคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 3 คน ของนักบุญโมนิกา กับบิดาชื่อ Patricius ซึ่งเป็นคนต่างศาสนา (แต่หลังจากแต่งงานกับนักบุญโมนิกาได้ 18 ปี ก็กลับใจมารับความเชื่อคาทอลิก และสิ้นชีพหลังจากนั้นไม่นาน) ท่านได้รับการศึกษาที่เมือง Carthage ช่วงวัยหนุ่มได้เจริญชีวิตอย่างเสเพล ได้อยู่กินกับหญิงคนหนึ่งอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลาถึง 15 ปี นักบุญโมนิกาเป็นทุกข์ใจมาก และได้สวดภาวนาขอให้บุตรชายคนนี้ของเธอกลับใจ ที่สุดเมื่อนักบุญออกัสตินอายุ 33 ปี ท่านก็ได้กลับใจ โดยในที่สุดท่านตระหนักว่า โดยทางพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทำให้ท่านพบหนทางไปสู่ความจริง และความรอดพ้นตลอดนิรันดร์ เมื่อได้กลับใจแล้วท่านพบสันติสุขกับพระเจ้า กับตัวท่านเอง และกับโลก จึงเริ่มดำเนินชีวิตแบบนักบุญ มารดาของท่านและลูกชายตามธรรมชาติของท่าน(บุตรนอกกฎหมาย) ได้สิ้นชีพไปทั้งคู่ไม่นานหลังจากที่ท่านได้รับศีลล้างบาป ท่านจึงเดินทางกลับไปบ้านเกิดที่เมือง Tagaste ที่นั่นท่านได้สร้างอารามฤาษีสำหรับท่านเองและบรรดาผู้ติดตาม และดำเนินชีวิตอย่างยากจนในการแพร่ธรรม ในคำภาวนา ในการศึกษา และทำกิจการกุศลช่วยคนยากจน หลังนั้น 3 ปี โดยผ่านเสียงเรียกร้องอย่างแพร่หลายท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ และพระสังฆราชวาเลรีอุสยังขอร้องให้ท่านเทศนาแก่ประชาชน แม้ว่าในช่วงเวลานั้นที่อาฟริกาการเทศน์เช่นนี้เป็นเอกสิทธิ์ที่สงวนไว้สำหรับพระสังฆราชเท่านั้น

เมื่ออายุได้ 42 ปี ท่านได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่งเมืองฮิปโป (Hippo) ท่านได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งในตำแหน่งนี้ต่อไปอีก 34 ปี ท่านได้ทำให้พระศาสนจักรทั่วทั้งอาฟริกามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง โดยการเป็นผู้ปกครองระดับสูงของชีวิตแบบสันโดษ ท่านดำเนินชีวิตแบบหมู่คณะที่เคร่งครัดกับบรรดาพระสงฆ์ของท่าน ด้วยคำสอนที่น่าประทับใจและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ท่านได้ให้ข้อพิสูจน์ว่าคำสอนที่ทรงอิทธิพลจำนวนมากของพวกเฮเรติ๊กนั้นไม่เป็นความจริง ท่านทำให้ข้อความเชื่อที่แท้จริงมีพลังเข้มแข็งและเที่ยงตรงต่อความจริง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความรักของพระเจ้าที่เพิ่มพูนขึ้นเสมอ และเลิกคิดถึงตนเอง แต่กลับขวนขวายทำในสิ่งที่ดีทางฝ่ายจิตต่อเพื่อนพี่น้อง – “พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่ประมาทเลินเล่อ” “ใช่ ทรงลบล้างความผิด แต่ทรงรักผู้ที่ทำผิด” ท่านรู้ดีว่าความเกลียดชังและความมุ่งร้ายจะทำให้มนุษย์มีใจกระด้างมากขึ้น แทนที่จะเอาชนะใจเขาได้ ความจำในวัยหนุ่มที่ล้มเหลวของท่านทำให้ท่านสุภาพถ่อมตนเสมอ – “โปรดรับดวงใจข้าพเจ้าด้วยเถิด โอ้องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่สามารถให้มันแด่พระองค์ได้ โปรดรักษาดวงใจข้าพเจ้าไว้เถิด เพราะข้าพเจ้าไม่อาจเก็บรักษาไว้ให้พระองค์ได้ โปรดส่งกางเขนใดๆ ก็ได้มาให้ข้าพเจ้า เพื่อจะทำให้ข้าพเจ้ายอมขึ้นอยู่กับกางเขนของพระองค์ และโปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วยเทอญ”

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นักบุญออกัสตินเป็นหนึ่งในนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ในฐานะที่เป็นนักปรัชญาและนักเทววิทยา ท่านเป็นผู้ที่โดดเด่นในท่ามกลางบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักร สำหรับอิทธิพลที่ท่านแผ่ออกไปและยังคงแผ่กว้างต่อไป เฉพาะที่มีชื่อเสียงคือเรื่องที่ท่านอธิบายเกี่ยวกับพระหรรษทาน ที่ทำให้เกิดการกลับคืนดีระหว่างความเป็นเจ้านายสูงสุดของพระ กับน้ำใจอิสระของมนุษย์ หนังสือ “คำสารภาพ” ของท่านเป็นอัตชีวประวัติที่มีชื่อเสียงของโลก เป็นความจำของการกลับใจอย่างลึกซึ้งของท่าน หนังสือ “The City of God” อธิบายการทำงานของพระผู้สร้างในประวัติศาสตร์ นักบุญออกัสตินสิ้นชีพด้วยพิษไข้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 430 ในขณะที่ผู้รุกรานพวก Vandal บุกเข้ายึดเมือง Hippo ท่านได้รับการเทิดเกียรติเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเทววิทยา, ช่างพิมพ์ และผู้ผลิตเบียร์ รวมทั้งผู้ที่มีอาการเจ็บตามักวอนขอให้ท่านช่วยเหลือ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 พระธาตุของท่านอยู่ในเมือง Pavia ซึ่งได้นำมาจากพวกชาลาเซนโดยแลกด้วยเงินจำนวนมากจากกษัตริย์ Luitprand ของ แคว้น Lombard

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)