วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

15 ตุลาคม ระลึกถึง นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ( St Teresa of Jesus, Virgin & Doctor, memorial )

15 ตุลาคม
ระลึกถึง นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
( St Teresa of Jesus, Virgin & Doctor, memorial )

นักบุญเทเรซาองค์ใหญ่ หรือนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา หรือนักบุญเทเรซา แห่งพระเยซูเจ้า มีนามเดิมว่า Teresa Cepeda de Ahumada เกิดที่เมืองอาวีลา ประเทศสเปน เมื่อปี ค.ศ. 1515 เมื่ออายุ 20 ปี ท่านได้อ่านจดหมายต่างๆ ของนักบุญเยโรม จึงตัดสินใจเข้าอารามของคณะคาร์เมไลท์ โดยมีความคิดว่านี่เป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดไปสู่ความรอดพ้น แม้ว่าพ่อของท่านจะไม่ยินยอมก็ตาม “การภาวนาเป็นประตูนำไปสู่พระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ ถ้าประตูนี้ปิดเสียแล้ว ฉันก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงให้พระหรรษทานต่างๆได้อย่างไร” ท่านมีสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก จึงใช้เวลาช่วงเจ็บป่วยนี้ฝึกจิตภาวนา เมื่อได้อ่านหนังสือ “คำสารภาพ” (Confessions) ของนักบุญออกัสติน ก็ได้รับแรงบันดาลใจให้ถวายมอบตัวท่านเองแด่พระเจ้าโดยไม่สงวนสิ่งใดไว้เลย ในสมัยของท่านนั้นบ้านหรืออารามนักบวชมากมายมีระเบียบวินัยที่หย่อนยาน มีผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนบ้านนักบวชหรืออารามเหล่านี้บ่อยๆ ทำให้สมาชิกของคณะหันไปติดจิตตารมณ์ทางโลก “การภาวนาและการปล่อยตนตามความปรารถนาไปด้วยกันไม่ได้” ท่านมักจะกล่าวเช่นนี้เสมอๆ

ต่อมา ท่านค่อยๆ มีชีวิตภายในเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เห็นภาพนิมิต ได้เข้าฌาน ตัวลอยขึ้นจากพื้น และพระหรรษทานพิเศษอื่นๆอีก องค์พระผู้เป็นเจ้าเองได้ตรัสกับท่าน มีเรื่องรายงานว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่ง (a seraph = เซราฟิม) ใช้หอกหรือดาบแทงเข้าไปในดวงใจของท่าน (ในปี ค.ศ.1559) และท่านได้รับแรงสนับสนุนในด้านฝ่ายจิต เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อท่านเป็นเวลาหลายปีที่คนอื่นๆเข้าใจผิดในตัวท่าน และต่างพากันเย้ยหยัน แม้บรรดาคุณพ่อที่ฟังท่านสารภาพบาปในช่วงแรกๆ ยังออกความเห็นว่า ภาพนิมิตที่ท่านเห็นเป็นการล่อลวงจากปีศาจ แต่โดยธรรมชาติที่ไม่คิดถึงตนเองและอุปนิสัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก นักบุญเทเรซามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนทุกชนิด ทุกสถานที่ และทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการต้องต่อสู้ทางฝ่ายจิตวิญญาณ ท่านค่อยๆเรียนรู้อย่างช้าๆที่จะไม่ติดใจในสิ่งสร้าง รู้จักสละละตนเอง และติดตามพระคริสตเจ้าอย่างครบสมบูรณ์มากขึ้น “คำภาวนาที่พระเจ้าทรงพึงพอใจมากที่สุด คือสิ่งที่นำไปสู่การปรับปรุงตนเอง และนำไปสู่การกระทำที่ดี มากกว่าความสุขอันเกิดจากความพึงพอใจของตนเอง”

ในที่สุด นักบุญเปโตร แห่ง อัลคันตารา (St Peter of Alcantara) ซึ่งเป็นผู้แนะนำวิญญาณให้ท่าน และนักบุญ ฟรังซิส บอร์เจีย (St Francis Borgia) ก็สามารถสังเกตเห็นและเข้าใจพลังอำนาจของพระที่ทำงานในตัวท่าน และในปี ค.ศ.1561 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งท่านให้ปฏิรูปคณะคาร์เมไลท์ ขณะนั้นท่านมีอายุ 46 ปี และในอีก 21 ปีที่ท่านดำเนินชีวิตสืบต่อมา ท่านก็สามารถก่อตั้งคอนแวนต์ของซิสเตอร์คาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้าได้ 17 แห่ง และอารามฤาษีของบรรดาภราดา 15 แห่ง ภายใต้กฎเกณฑ์ของคณะที่เที่ยงแท้และเข้มงวด แม้จะมีการคัดค้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็ตาม “อย่าให้สิ่งใดทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจ ทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเลย ความอดทนจะทำให้ได้รับทุกสิ่ง พระเจ้าผู้เดียวก็เพียงพอแล้ว”

ภายใต้ความนบนอบอย่างเคร่งครัดต่ออธิการ นักบุญเทเรซาได้เขียนถึงเรื่องราวชีวิตของท่านในหนังสือ “หนทางสู่ความครบครัน” (“The Way of Perfection”) “ประสาทภายใน” (“The Interior Castle”) และ “ความเข้าใจเรื่องความรักของพระเจ้า” (“Conception of the Love of God”) ท่านสิ้นใจเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1582 ถูกฝังไว้ที่ Alba de Tomes ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญในปี ค.ศ. 1662 โดยพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 15 และได้รับการประกาศเป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ในปี ค.ศ.1970 โดยนักบุญปอลที่ 6 พระสันตะปาปา

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)