วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

การสัมภาษณ์ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ (Sister Natalie Becquart) การก้าวเดินไปด้วยกันไร้คุณค่า หากปราศจากซึ่งชีวิตฝ่ายจิต

ซิสเตอร์นาตาลี เบ็กการต์ นักบวชคณะธรรมทูตซาเวเรียน ชาวฝรั่งเศส รองเลขาธิการสำนักเลขาธิการซีนอดฯ

การเตรียมซีนอดเรื่อง “การก้าวเดินไปด้วยกัน” ซึ่งจะเกิดขึ้นที่กรุงโรมในเดือนตุลาคม 2023 นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การเดินทางที่ก้าวเดินไปด้วยกันจะเริ่มในช่วงเปิดพิธีอย่างสง่า ณ นครรัฐวาติกันท่ามกลางการประทับของพระสันตะปาปาในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2021 ทว่าการไตร่ตรองบางหัวข้อที่สำคัญได้มีการดำเนินกันแล้ว ชีวิตฝ่ายจิตเป็นหัวข้อหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญ พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถึงประเด็นนี้เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ขณะที่พระองค์ทรงต้อนรับผู้แทนคณะกิจการคาทอลิก “เราต้องมีความชัดเจน เมื่อเราพูดถึงการก้าวเดินไปด้วยกันของประสบการณ์ในการก้าวเดินไปด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่ระบอบรัฐสภา (…) การก้าวเดินไปด้วยกันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอภิปรายถกเถียงกันเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ถึงความแตกต่างกันที่มีอยู่ในสังคม (…) ถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่มีการก้าวเดินไปด้วยกันได้ หากปราศจากซึ่งพระจิต และจะไม่การประทับของพระจิต หากปราศจากซึ่งการสวดภาวนา”

คำถาม – ซิสเตอร์นาตาลี อะไรคือเป้าหมายของการจัดวันเพื่อศึกษาไตร่ตรองเรื่องชีวิตฝ่ายจิตแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน? พวกเรามีชีวิตฝ่ายจิตเพียงแค่ชนิดเดียว หรือพวกเราสามารถพูดถึงชีวิตฝ่ายจิตในหลากหลายรูปแบบ?

        นี่เป็นมิติที่พวกเราจะต้องสำรวจ ไตร่ตรองให้ลึกซึ้ง ความคิดคือการที่ต้องเริ่มจากประสบการณ์ของชีวิตฝ่ายจิตลักษณะต่างๆ โดยถือว่าในครอบครัวของพระศาสนจักรมีชีวิตฝ่ายจิตหลายรูปแบบ หลากหลายลักษณะ เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงหนทางที่แต่ละครอบครัวเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตเหล่านี้ดำเนินชีวิตจากการไตร่ตรองแยกแยะร่วมกัน การแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อพันธกิจ ซึ่งเป็นการก้าวเดินไปด้วยกันแล้วเริ่มต้นจากจุดนั้นด้วยการหาแนวทางร่วมกัน นี่เป็นวันแห่งการค้นหาความจริงสิ่งที่เป็นพื้นฐาน และเป็นสิ่งแน่นอนนั่นคือจะไม่มีการก้าวเดินไปด้วยกัน หากปราศจากซึ่งชีวิตฝ่ายจิต เพราะการก้าวเดินไปด้วยกันคือการนำความจริงของการเดินไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์มาเป็นศูนย์กลาง และคอยฟังเสียงของพระจิต ดังนั้นมิติชีวิตฝ่ายจิตนี้จึงเป็นมิติที่สำคัญยิ่งแห่งก้าวเดินไปด้วยกันที่พวกเราต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไป

คำถาม – สำนักเลขาธิการซีนอดฯ จัดให้มีคณะกรรมการเรื่องชีวิตฝ่ายจิตหรือไม่? และสิ่งใดคือบทบาทของชีวิตฝ่ายจิตในการก้าวเดินไปด้วยกันสู่การประชุมใหญ่ในปี 2023?

        เพื่อที่จะประชุมซีนอดครั้งต่อไป สำนักเลขาธิการจัดตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ดังนี้ คณะที่หนึ่งเกี่ยวกับเทววิทยา คณะที่สองเกี่ยวกับยุทธวิธี คณะที่สามเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิต – ซึ่งเป็นคณะที่กำลังดำเนินการจัดตั้ง และวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 จะเริ่มลงมือทำงาน – และแล้วก็ยังจะมีคณะกรรมการที่สี่เพื่อสื่อสารสังคม ทุกคณะกรรมการมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการก้าวเดินไปด้วยกันของสมัชชาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในระดับต่างๆ เพื่อที่การประชุมจะได้เป็นการดำเนินชีวิตชีวิตฝ่ายจิตและมีการนำเสนอเพียงแค่เรื่องชีวิตฝ่ายจิต แน่นอนว่าบทบาทของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะเป็นแกนกลางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน – ซึ่งได้แก่การดำเนินชีวิตฝ่ายจิต – เพราะการก้าวเดินไปด้วยกันจะไร้คุณค่า หากปราศจากซึ่งการเดินทางฝ่ายฝ่ายจิต ที่จะเป็นการเดินทางที่ฟังเสียงของพระจิตอย่างแท้จริง

คำถาม – ท่านคิดว่ามีความสัมพันธ์อะไรบ้างระหว่างคณะนักบวชที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 และกระบวนการขับเคลื่อนของพระศาสนจักร (Movements) และหน่วยงานของฆราวาสใหม่ๆ? พวกเขาประสานเข้ากันได้อย่างไร และเพวกเขาจะมีส่วนช่วยการประชุมซีนอดครั้งต่อไปอย่างไร?

        ตลอดเวลาแห่งประวัติศาสตร์การผลักดันของพระจิตเป็นการสร้างสรรค์และพระศาสนจักรก็มั่งคั่งสมบูรณ์ในความหลากหลายแห่งประสบการณ์ของชุมชนต่างๆ ซึ่งบางชุมชนมีอายุยาวนานนับศตวรรษ หลังจากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ยังมีการเกิดมิติในสิ่งต่าง ๆ อันงดงามขึ้นมาใหม่อีก – ซึ่งต้องขอบคุณลมหายใจของพระจิตซึ่งก่อให้เกิดพระพรพิเศษนานัปการ – ของชุมชนใหม่ๆ ตราบที่เกี่ยวกับการประชุมซีนอดเป็นการรวบรวมประชากรทั้งปวงของพระเจ้าในความหลากหลาย ผู้ได้รับการเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาบิชอปคาทอลิกแต่ละแห่ง  ในเขตศาสนปกครองต่าง ๆ (สังฆมณฑล) รวมทั้งชีวิตผู้ถวายตัว (นักบวชชายหญิง) กระบวนการขับเคลื่อนทุกหน่วยงานของบรรดาฆราวาส และชุมชนแห่งความเชื่อใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการนำของพระจิต

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทความสัมภาษณ์มาแบ่งปันและไตร่ตรองเพื่อซีนอดจะบังเกิดผล)

Cr. Adélaïde Patrignani