วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

สารจากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ


สารจากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  แผนกเยาวชน  โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2023

เยาวชนที่รัก

          ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เยาวชนในกลุ่มของพวกเราหลายคน เพิ่งจะได้ผ่านประสบการณ์การเดินทางร่วมกับเพื่อน ๆ เยาวชนทั่วโลก การพบปะกับผู้คนและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในช่วงเวลาของงานชุมนุมเยาวชนโลก ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ภายใต้พระวาจาที่ว่า “พระนางมารีย์ทรงลุกขึ้น รีบออกเดินทางโดยทันที” (ลก. 1:39) ตลอดการชุมนุมเยาวชนโลก เราจะได้ยินคำสั้นๆ นี้บ่อย ๆ ว่า Rise up” เป็นทั้งการเชื้อเชิญและท้าทายเยาวชนที่ถูกเรียกมาให้รีบลุกขึ้น ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันกับทุกคน ด้วยความชื่นชมยินดีและกล้าหาญมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้

ที่ลิสบอน พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ย้ำเตือนกับบรรดาเยาวชนว่า “พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนด้วยชื่อของเราเอง เพราะพระองค์ทรงรักเรา” เราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุด เป็นคนที่เคยผิดพลาด นอกลู่นอกทาง แต่ก็ยังถูกเรียกให้เข้ามารวมอยู่ในพระศาสนจักร “เด็กและผู้ใหญ่ คนสุขภาพดีและคนป่วย คนชอบธรรมและคนบาป ทุกคน ทุกคน และทุกคน!” ในพระศาสนจักรมีที่ว่างสำหรับทุกคนเสมอ

คำยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระสันตะปาปาได้ทรงตอกย้ำทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่า การที่พระเจ้าทรงรักเรานั้น “สวยงาม” เพียงใด “พระเจ้าทรงรักเราอย่างที่เราเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะเป็นหรืออย่างที่สังคมต้องการให้เราเป็น” พร้อมด้วยความบกพร่องและข้อจำกัดของเรา เรายังมีความปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าในชีวิต ดังนั้น อย่ากลัว จงกล้าหาญและก้าวไปข้างหน้าโดยรู้ตัวว่าเราเป็นที่รัก…” และ “พระเจ้ารักเรา

พวกลูกเป็นปัจจุบัน และเป็นอนาคตของพระศาสนจักร พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นพวกลูกส่องแสงสว่างโดยผ่านทางกิจการแห่งความรัก อยู่ให้ไกลจากความเห็นแก่ตัว ฟังเสียงของพระเยซูเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ และฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสในใจของเรา พระองค์จะทรงชี้ทางเดินแห่งความรักให้กับเรา จงอย่ากลัว แม้ว่า ปัจจุบันนี้ เราจะถูกล่อลวงให้ท้อแท้และเดินถอยหลังมาบ้าง ขอให้เรามุ่งมั่นทำหน้าที่และมีความหวังที่จะเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่และดีขึ้นจากเดิม พระศาสนจักรต้องการพวกเธอ เหมือนแผ่นดินต้องการน้ำฝน วันนี้ถ้ามีเพียงโอกาสเดียวที่เราจะทำได้ โอกาสนั้นก็คือการที่เราจะช่วยใครสักคนให้ลุกขึ้นและก้าวเดินขึ้นได้อีกครั้ง

          สุดท้ายนี้ เยาวชนที่รัก พ่อขอย้ำกับพวกเราอีกครั้งว่า “อย่ากลัวเลย!” จงกล้าที่จะใช้ชีวิตตามความฝัน: “อย่ากลัว!” ที่จะลุกขึ้นเดินไปต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคม ยื่นมือออกไปช่วยเหลือ แจกจ่ายสิ่งที่เรามีอย่างเพียงพอให้กับผู้อื่น โดยไม่ลืมว่า พระเจ้าทรงรักเรามากเพียงไร และเราพร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าความรักนี้ไปสู่โลกของเราให้เต็มไปด้วยสิ่งสวยงาม ขอให้ก้าวแต่ละก้าวต่อไปนี้ของพวกลูก เต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก ขอพระเยซูคริสตเจ้าทรงอวยพระพร และขอพระนางมารีย์พรหมจารีช่วยวิงวอนเพื่อลูกทุกคนด้วยเทอญ

ขออำนวยพร

(บิชอบซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน


ลิ้งต้นฉบับ : https://thaicatholicyouth.com