วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 11-04-2021 “ฉลองพระเมตตาของพระเจ้า”

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถวายมิสซาฉลองพระเมตตาของพระเจ้า ณ วัดพระจิตเจ้าในกรุงโรมซึ่งเป็นวัดที่นักบุญ ยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาทรงกำหนดให้เป็นวัดแห่งพระเมตตาอย่างเป็นทางการในกรุงโรมเมื่อปี 1994 วันนี้ในบทเทศน์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นคริสตชนให้เปิดจิตใจรับพระเมตตาของพระคริสต์ซึ่งประทานผ่านมาทางสันติสุข การให้อภัย และรอยแผลของพระองค์ โดยทรงขอสัตบุรุษให้แบ่งปันความเมตตานี้กับผู้อื่นเป็นการตอบแทนด้วย

เครดิต : สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย