วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ปีนักบุญโยเซฟ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศให้ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 – วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2021 เป็น “ปีนักบุญโยเซฟ” เพื่อระลึกถึงวาระครบ 150 ปี ที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟ เป็น “องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” (Patris Corde) ในสมณลิขิตฉบับนี้ทรงปรารถนาที่จะแบ่งปันการไตร่ตรองส่วนพระองค์เกี่ยวกับชีวิตของท่านนักบุญโยเซฟแก่คริสตชนทุกคน

*ขอขอบคุณช่างภาพ*

Daniel Khuan Thinwan , Nipat Siriphanyos , Anthony Teelek , สื่อมวลชนคาทอลิก , สังฆมณฑลเชียงใหม่ , สังฆมณฑลอุบลราชธานี , อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี , สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี และทุกๆ ท่าน

เครดิต : https://bit.ly/38ZnFes

“เปิดปีนักบุญโยเซฟ” สังฆมณฑลอุบลราชธานี ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว ยโสธร โดยบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา ร่วมกับดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2021
“เปิดปีนักบุญโยเซฟ” สังฆมณฑลจันทบุรี เสกสะพาน ” St. Joseph Bridge ” และเสกประตูหน้าวัด โดยบิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พร้อมด้วยบิชอป ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ที่วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2021
“เปิดปีนักบุญโยเซฟ” อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยอาร์ชบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2021 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
สองเขตวัดในอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยเขตวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย และเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน ร่วมจัดอบรมกลุ่มพ่อบ้านโอกาสปีนักบุญโยเซฟ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านห้วยน้ำผึ้ง ต.แม่สวด อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2021 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการอบรมสัมมนาร่วมกัน เรื่องบทบาทผู้ชายในพระศาสนจักรปัจจุบัน
“เปิดปีนักบุญโยเซฟ” วัดพระมหาไถ่ โดยคุณพ่อยอห์น วิรัช อมรพัฒนา วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี
“เปิดปีนักบุญโยเซฟ เขตปกครองขอนแก่น” สังฆมณฑลอุดรธานี และ “พิธีภาวนาส่งดวงวิญญาณคุณพ่อริชาร์ด ธิลี่” โดยบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น