วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง

 

            วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023  คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ลงนาม และมีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และพลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นสักขีพยาน โดยมีนายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ และนายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ และรองเลขาธิการ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ อนุกรรมาธิการด้านการศาสนาฯ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนา เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

ที่มา https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/122/iid/41995