วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๒ ธันวาคม แม่พระแห่งกัวดาลูป Our Lady of Guadalupe

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๒ ธันวาคม
แม่พระแห่งกัวดาลูป
Our Lady of Guadalupe

ในปี ๑๕๓๑ “สตรีจากสวรรค์” ได้ปรากฏแก่นักบุญฮวน ดิเกโอ ชาวพื้นเมืองยากจน ที่ Tepeyac เนินเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกซิตี้ พระนางประกาศตนว่าเป็นพระมารดาของพระเจ้าเที่ยงแท้และบอกให้เขาไปแจ้งสังฆราชให้สร้างวัดบนที่แห่งนั้น พระนางยังประทับภาพของพระนางภายในเสื้อคลุมของเขาอย่างน่าอัศจรรย์ เสื้อคลุมนี้จะค่อยๆ เสื่อมลงภายใน ๒๐ ปีแต่ไม่ปรากฏอาการเน่าเปื่อยเลย หลังจากเวลานานกว่า ๔๗๐ ปีจนทุกวันนี้ เสื้อคลุมผืนนี้ยังคงสร้างความพิศวงงงงวยแก่วงการวิทยาศาสตร์ว่ามีที่มาอย่างไร

สิ่งที่เห็นปรากฏชัดเจนในเสื้อคลุมนั้น คือในดวงตาของแม่พระแห่งกัวดาลูป เราเห็นภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเธอในปี ๑๕๓๑ ข่าวสาสน์แห่งความรักและเมตตาคำสัญญาจะช่วยเหลือและปกป้องมนุษยชาติรวมทั้งเหตุการณ์ประจักษ์ถูกเขียนเล่าไว้ใน “Nican Mopohua” เอกสารศตวรรษที่ ๑๖ ด้วยภาษาท้องถิ่น Nahuatl

มีเหตุผลที่น่าเชื่อว่า ณ Tepeyac พระนางมารีย์เสด็จมาด้วยพระวรกาย และมือของพระนางได้จัดวางดอกกุหลาบในเสื้อคลุมของฮวน ดิอาโก ซึ่งทำให้การประจักษ์นี้พิเศษเฉพาะยิ่ง

เกิดอัศจรรย์มากมายการเยียวยารักษาและการให้ความช่วยเหลือจากการวอนขอแม่พระแห่งกัวดาลูป แต่ละปีคนประมาณ ๑๐ ล้านมาที่สักการสถานนี้ ทำให้เม็กซิโกซิตี้เป็นวิหารแม่พระที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดรองจากมหาวิหารนักบุญเปโตรในวาติกัน

พระสันตะปาปา ๒๔ องค์ได้ถวายเกียรติเป็นทางการแด่แม่พระแห่งกัวดาลูป พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ ๒ ทรงเสด็จเยี่ยมสักการสถานของพระนางแห่งนี้ถึง ๔ ครั้ง

CR. : Sinapis