วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

คำแนะนำสำหรับการมีส่วนร่วมของชีวิตผู้ถวายตัวในกระบวนการของก้าวเดินไปด้วยกัน

        สมณกระทรวงเพื่อสถาบันชีวิตผู้ถวายตัวและสมาคมเพื่อชีวิตการแพร่ธรรมพร้อมกับสำนักเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอปได้ส่งจดหมายถึงมหาธิการของสถาบันชีวิตผู้ถวายตัว (นักบวช นักพรต ชาย/หญิง) และสมาคมเพื่อการแพร่ธรรม USG, UISG และ CMIS เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2022 พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของท่านเหล่านั้นในการเดินทางเพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน “พี่น้องนักบวชชายหญิงผู้ถวายตัวและหมู่คณะฯ ที่ติดตามพระพรของตนเองและตามมาตรการที่เปิดกว้างจากธรรมนูญควรที่จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการเดินทางเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร ณ พระศาสนจักรท้องถิ่นใด ๆ ก็ตามที่ตนสังกัดและปฏิบัติพันธกิจ” พระคาร์ดินัล เขา บาซ เดอ อาวิซ (Joao Braz de Aviz) และพระคาร์ดินัลมารีโอ เกรซ (Mario Grech) ได้เขียนไว้เช่นนั้น

        ในขณะเดียวกันทั้งสหภาพ สหพันธ์ สภาสถาบันชีวิตผู้ถวายตัว และสมาคมชีวิตเพื่อการแพร่ธรรม (เทียบ EC 6. 2) และสถาบันฆราวาสในลักษณะเดียวกันกับสมาคมของประชาสัตบุรุษ (เทียบ EC 6, 3) ซึ่งตั้งใจที่จะเริ่มการปรึกษาหารือกันภายใน จะต้องส่งรายงาน “ภายในไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2022” ตรงไปยังสมณกระทรวงเพื่อสถาบันผู้ถวายตัวฯ ซึ่งเป็นรายงานฉบับเดียวโดยมิต้องส่งผ่านคณะทำงานซีนอดระดับชาติดังที่เคยระบุไว้ในอดีต ที่สภาบิชอปฯ จะต้องส่งรายงานภายในไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2022 ซึ่งสมณกระทรวงเพื่อสถาบันชีวิตผู้ถวายตัวจะส่งสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอต่าง ๆ ของบรรดาคณะนักบวชไปยังสำนักเลขาธิการสมัชชาอีกต่อหนึ่ง”

        จดหมายนั้นยังระบุด้วยว่า “ลักษณะการปกครองทั่วไปยังจะต้องไตร่ตรองการปกครองในแต่ละสถาบัน และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ ด้วย USIG, USG และ CMIS จะรวบรวมข้อสรุปเหล่านี้แล้วส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอปไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2022 (เทียบ EC 7, 1)”

        สุดท้าย จดหมายระบุว่า “สิทธิที่จะส่งรายงานตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีนอดจะคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง (เทียบ EC 7, 2) แต่จะเป็นกรณีพิเศษเสมอ”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสิ่งนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)