วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ครม.เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก 33 วัด

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ตามที่ วธ. เสนอ เพิ่มอีก 33 วัด รวมขณะนี้ให้การรับรองแล้ว 76 วัด

            เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ตามที่ วธ. เสนอ เพิ่มอีกจำนวน 33 วัด ประกอบด้วย 1. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (คลองจั่น) 2. วัดนักบุญยูดา อัครสาวก (ชินเขต) 3. วัดนักบุญมาร์โก (ปทุมธานี) 4. วัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก) 5. วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (ดอนตาล) 6. วัดนักบุญมัทธิว (ทุ่งลูกนก) 7. วัดมารดาพระศาสนจักร (นครนายก) 8. วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (เตยใหญ่) 9. วัดนักบุญเปาโล (บ้านนา) 10. วัดนักบุญยอแซฟ (หนองรี) 11. วัดเซนต์แอนโทนี (แปดริ้ว) 12. วัดแม่พระฟาติมา (บางวัว) 13. วัดนักบุญอันนา (สระไม้แดง) 14. วัดแม่พระลูกประคำ (สัตหีบ) 15. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ (ปากน้ำ ระยอง) 16. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (ท่าแฉลบ) 17. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (ท่าศาลา) 18. วัดพระคริสตราชา (ปะตง) 19. วัดนักบุญยอห์น อัครธรรมทูต (มะขาม) 20. วัดแม่พระถวายองค์ (มูซู) 21. วัดแม่พระรับสาร (ตราด) 22. วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน (แหลมโขด) 23. วัดราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์ (บ้านสร้าง) 24. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (สระแก้ว) 25. วัดนักบุญเบเนดิกต์ (เขาฉกรรจ์) 26. วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ (อรัญประเทศ) 27. วัดแม่พระสายประคำ (หลักห้า) 28. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ (โพธาราม) 29. วัดแม่พระรับสาร (ตาคลี) 30. วัดมาแตร์ เดอี อัสซุมตา (ลำนารายณ์) 31. วัดนักบุญยอแซฟ (ห้วยใหญ่) 32. วัดอัครเทวดากาเบรียล (สันติสุข) และ 33. วัดนักบุญเปโตร (ท่าซุง)

            รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับมติครม.รับรองวัดคาทอลิกในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จากที่ได้รับรองไปก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 43 วัด ทั้งนี้ จำนวนวัดที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประมาณการจะเสนอให้รับรองทั้งหมด 388 วัด ครม. มีมติเห็นชอบให้การรับรองแล้ว 76 วัด และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ครม. 79 วัด เหลือที่ต้องดำเนินการ 233 วัด โดยการรับรองวัดคาทอลิก เป็นการดำเนินการตามข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้มิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ยื่นคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ระเบียบบังคับใช้ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มิ.ย. 2566

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2021241/