วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

คำสอนพระสันตะปาปาฟรานซิส

คำอธิษฐานจากโป๊ปฟรังซิส
จดหมายจากพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงผู้เข้าประชุมกลุ่มธนาคารและกองทุนโลกปี ค.ศ. 2021
การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบทั่วไป (General Audience) วันพุธที่ 7 เมษายน 2021 ณ ห้องสมุดวาติกัน
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสในพิธีบูชาขอบพระคุณค่ำคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์สมโภชปัสกา
พระสันตะปาปาฟรานซิสนำการเดินรูป 14 ภาค ปี 2021
เรจินา เชลี – Regina Coeli – ราชินีแห่งสวรรค์ ถ่ายทอดสดจากห้องสมุดวาติกัน
การอวยพรในโอกาสสมโภชปัสกา 2021 แก่ชาวเมืองและชาวโลก (URBI ET ORBI) ของพระสันตะปาปาฟรานซิส
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส มิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ (Chrism Mass)
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันที่ 31 มีนาคม 2021 ณ ห้องสมุดวาติกัน
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันที่ 24 มีนาคม 2021 ณ ห้องสมุดแห่งสันตะสำนัก
บทเทศน์วันอาทิตย์ใบลานแห่งพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์ วันที่ 28 มีนาคม 2021 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณะดำริ (Motu Proprio) ของพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่แห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน ฯลฯ
คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเบลเยี่ยมในสังกัดสันตะสำนัก
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus) วันที่ 21 มีนาคม 2021 ณ ห้องสมุดวาติกัน
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันที่ 17 มีนาคม 2021 ณ ห้องสมุดวาติกัน
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันพุธที่ 10 มีนาคม 2021 ณ ห้องสมุดวาติกัน
การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย ณ บริเวณลานวัด (Hosh al-Bieaa) ในเมืองโมซุล ประเทศอีรัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
การพบกับบิชอป บาดหลวง นักบวช ผู้ถวายตัว เณร และครูคำสอน คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ อาสนวิหารแม่พระแห่งความรอด ณ กรุงแบกแดด วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ สนามกีฬาฟรานโซ ฮารีรี (Franso Hariri) แห่งเมืองอัรบีล (Erbil) ในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021