วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567
  

คำสอนพระสันตะปาปาฟรานซิส

พระสมณลิขิตจากพระสันตะปาปาฟรานซิส
สมณลิขิตของพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงบรรดาสมณะศาสนบริกรแห่งสังฆมณฑลกรุงโรม
พิธีบูชาขอบพระคุณ การเสกเถ้าและโรยเถ้า บทเทศน์พระสันตะปาปาฟรานซิส ณ วิหารนักบุญซาบีน่า กรุงโรม
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) ณ บริเวณลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2023
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาแก่นักบวชผู้รับเจิมซึ่งชุมนุมในมหาวิหารแม่พระ ซางตามารีอา มัจโจเร ในโอกาสวันนักบวชผู้รับเจิมสากล
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การใช้ชีวิตในพิธีกรรมอย่างสมบูรณ์”
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอาทิตย์ สัปดาห์ธรรมดา วันที่ 22 มกราคม 2023
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023
“การสร้างพระศาสนจักร : ชีวิตนักบวชและการก้าวเดินไปด้วยกัน” โดย ซิสเตอร์ นาตาลี เบคการ์ต
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส เนื่องในโอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 31
การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบทั่วไป GENERAL AUDIENCE, 11 January 2023
GENERAL AUDIENCE 2023, 4 January การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป วันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2023
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2023
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS), วันอาทิตย์ 8 มกราคม ค.ศ. 2023 พระเยซูคริสต์ทรงรับพิธีล้าง
พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศคาซัคสถาน (13-15 กันยายน ค.ศ. 2022) ศาสนาเป็น “กุญแจสำคัญในการสร้างสันติภาพและความเข้าใจของโลก”
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส สำหรับวันผู้สูงอายุสากล (ครั้งที่สอง) วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะพระภิกษุและฆราวาสพุทธศาสนิกชนผู้แทนจากราชอาณาจักรไทย
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส สำหรับวันผู้สูงอายุสากล (ครั้งที่สอง) วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
สมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พี่น้องชาวพุทธและชาวคริสต์: ยืนหยัดด้วยกันในความยืดหยุ่นแห่งความหวัง สาส์นวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2565/ค.ศ. 2022 นครรัฐวาติกัน