วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

คำสอนพระสันตะปาปาฟรานซิส

สาส์นวันผู้ป่วยสากลของสมเด็จพระสันตะปาปา: ความใกล้ชิด ความรักเมตตาเพื่อผู้ทุกข์ยาก
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งวันสันติภาพสากล
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำบทเพลงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า (Te Deum): ขอให้คริสต์มาสนำไปสู่ความกตัญญูและความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน
2021 กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส: การเดินทาง การปฏิรูป และการท้าทายของโควิด
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะสัตบุรุษ: การตอบสนองต่อวิกฤตการอพยพเป็น ‘เรื่องอัปยศอดสูของมนุษยชาติ’
สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงคู่สมรสสำหรับปี ครอบครัว (Amoris Laetitia Family Year 19 มีนาคม 2021 – 26 มิถุนายน 2022)
สมเด็จพระสันตะปาปาในคืนคริสต์มาส: พระเยซูเจ้าทรงแสดงทางจากความเล็กน้อยไปสู่ความยิ่งใหญ่
คริสต์มาสของพระสันตะปาปา: ความทรงจำและคำภาวนาเพื่ออนาคตของเรา
ธรรมนูญความเป็นเอกภาพของบิชอป (Episcopalis communio) ของพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับซีนอดของคณะบิชอป
ความสุขแท้สำหรับบรรดาบิชอป
บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันสมโภชพระเยซูคริสต์กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
การสัมภาษณ์พิเศษพระสันตะปาปาฟรานซิสหลังการผ่าตัด “พ่อไม่เคยคิดที่จะลาเกษียณ”
สาส์นวีดีโอของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานผ่านทาง “สถานีวิทยุ BBC – ความคิดสำหรับวันนี้”
สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิสสำหรับการฉลองวันเยาวชนโลกครั้งที่ 36
ซีนอดของบรรดาบิชอปไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจเฉพาะของสำนักงานในวาติกัน
วิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม(กันยายน)
มุ่งสู่การประชุมซีนอดเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน ปี ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023 “ขอให้ธำรงการอธิษฐานภาวนาอย่างลึกซึ้ง”
พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัยการเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General audience) วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2021
พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัยในการเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General audience) วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2021
สาส์นวีดีโอของพระสันตะปาปาฟรันซิสประทานแก่บุคลากรที่รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19