วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

เรื่องมาใหม่/ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับ จุดยืนคาทอลิก” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
บทเทศน์ของพระสันตะปาปา ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021 วันอาทิตย์เฉลิมฉลอง “พระวาจาของพระเจ้า” พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus) วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021 จากห้องสมุดวาติกัน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับ จุดยืนคาทอลิก” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) การสอนคำสอนวันพุธที่ 20 มกราคม 2021 จากหอสมุดวาติกัน
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) ของวันที่ 17 มกราคม 2021 ณ หอสมุดแห่งสันตะสำนัก
ที่ สสท. 06/2021 เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามคัดค้านกฎหมายการทําแท้ง (มาตรา 301 และมาตรา 305)
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันที่ 13 มกราคม 2021 ณ หอสมุดแห่งสันตะสำนัก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง
ปีนักบุญโยเซฟ ตอน ‘บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง’ (หน้า 43-48 พากย์ไทย 8 นาที)
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส คริสต์มาส 2020: URBI ET ORBI
ที่ คพก. 25/2020 เรื่อง คำวอนขอที่เพิ่มขึ้นมาในบทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต
ครม.เห็นชอบหลักการตั้งวัดโรมันคาทอลิก
เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)
ที่ สสท. 85/2020 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน
ที่ สสท. 047/2020 เรื่อง “ปีที่ 351 มิสซังสยาม เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต”
ที่ สสท.41bis/2020 แนวทางการปฎิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก