วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

เรื่องมาใหม่/ข่าวประชาสัมพันธ์

การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย ณ บริเวณลานวัด (Hosh al-Bieaa) ในเมืองโมซุล ประเทศอีรัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
การพบกับบิชอป บาดหลวง นักบวช ผู้ถวายตัว เณร และครูคำสอน คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ อาสนวิหารแม่พระแห่งความรอด ณ กรุงแบกแดด วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ สนามกีฬาฟรานโซ ฮารีรี (Franso Hariri) แห่งเมืองอัรบีล (Erbil) ในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
การเสด็จเยือนประเทศอิรักของพระสันตะปาปาฟรานซิส [5-8 มีนาคม 2021]
คำปราศรัยของพระสันตะปาปา “ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus)” ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองการากอซ (Qaraqosh) ประเทศอีรัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
“ด้วยหัวใจของบิดา” น.โยเซฟ ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน ( ตอน 6 หน้า 41-42 ยาว 4.13 นาที)
โป๊ปฟรานซิสเสด็จ “อิรัก” ครั้งประวัติศาสตร์ ประณาม “กลุ่มสุดโต่ง” เข้าโมซุลวันอาทิตย์
การเสด็จเยือนประเทศอีรัก – วันที่ 5-8 มีนาคม 2021 พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงประเทศอีรัก 5 มี.ค. 2021
พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศอิรัก จาริกเพื่อสันติภาพจากกรุงโรม วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021
เหตุผลที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จอิรัก
การเข้าเฝ้าทั่วไป (General Audience) วันที่ 3 มีนาคม 2021 ณ ห้องสมุดวาติกัน
ท่าน อีเวส รามูส อดีตสมณประมุขของพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (ค.ศ.1962-1976; 1992 – 2001)
คณะทูตานุทูตประจำปี ค.ศ. 2021 พระกระแสดำรัสของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานกับคณะทูตานุทูตซึ่งสังกัดอยู่ในสันตะสำนัก (Holy See) ณ ห้องโถงเบเนดิกตุม (Benedictum) นครรัฐวาติกัน วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2021
The Catholic church in Thailand: Life Witness at the New Horizon of Hope
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 14-02-2021 “เอาชนะอคติและเข้ามีส่วนร่วมในชีวิตผู้อื่น”
เรื่อง การบริหารการเงินของสังฆมณฑล
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus) วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2021 จากห้องสมุดวาติกัน
วันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์ 4 กุมภาพันธ์ 2021
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันที่ 25 มกราคม 2021 การทำวัตรเย็นครั้งที่สอง