วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

เรื่องมาใหม่/ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม. เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก 79 วัด ศน.คาดรับพิจารณาคำขอรับรองวัดคาทอลิกได้ทันกำหนดเวลา
ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย “คริสตชนไทย ร่วมใจ เลือกคนดี เข้าสู่สภาฯ”
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 06-04-2023 “พิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2023”
ต้อนรับพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
สัมมนาบุคลากรสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
FEDERATION OF ASIAN BISHOPS’ CONFERENCES “Final Document of the Asian Continental Assembly on Synodality”
บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส
สำหรับยูเครน ภาวนาเพื่อสันติภาพ โดย โป๊ปฟรันซิส
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 05-03-2023 “คริสตชนต้องแบ่งปันแสงรุ่งโรจน์แห่งความรักของพระเจ้า” (มธ 17:1 9)
พิธีบูชาขอบพระคุณ การเสกเถ้าและโรยเถ้า บทเทศน์พระสันตะปาปาฟรานซิส ณ วิหารนักบุญซาบีน่า กรุงโรม
ครม.เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก 33 วัด
รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง
11 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด (The memorial of Our Lady of Lourdes)
10 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญสโกลัสติกา พรหมจารี (C. 480 – 547) (St Scholastica, Virgin, memorial)
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) ณ บริเวณลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2023
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาแก่นักบวชผู้รับเจิมซึ่งชุมนุมในมหาวิหารแม่พระ ซางตามารีอา มัจโจเร ในโอกาสวันนักบวชผู้รับเจิมสากล
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 02-02-2023 “พบปะเยาวชน ครูคำสอน และร่วมสวดภาวนากับนักบวชคองโก”
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การใช้ชีวิตในพิธีกรรมอย่างสมบูรณ์”
วันที่ 31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์ (St John Bosco, Priest, memorial)